น้ำมันเบรก Racing Dot 4

Synthetic brake fluid. It contains inhibitors to prevent the corrosion of metallic brake components and to reduce oxidation at increased temperatures. The brake fluid has a high wet and dry boiling point, thus ensuring safe braking even after the absorption of some moisture over an extended period of use. Special moisture scavengers help to prevent against the formation of steam bubbles.

Category:

Description

คุณสมบัติพิเศษ

  • นํ้ามันเบรกสังเคราะห์แท้
  • เหมาะกับระบบเบรกดิสและดรัม
  • การใช้งานเป็นไปตามที่คู่มือรถระบุ

Specification/Approvals
∙ FMVSS 116 DOT 4 ∙ ISO 4925 Class 4 ∙ SAE J 1703 ∙ SAE J 1704