4T Bike Additive & Shooter 80 ml

สารเสริมประสิทธิภาพสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ มีส่วนผสมของสารทำความสะอาด และสารขจัดคราบ ซึ่งเป็นสูตรพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะโดยเฉพาะ โดยรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สำหรับรถทุกสภาพการใช้งาน

Category:

Description

คุณสมบัติพิเศษ

  • สารล้างหัวฉีดและเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์
  • สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (คาร์บูเรเตอร์ และหัวฉีด)

วิธีการใช้

  • 125 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 15 – 20 ลิตร
  • 80 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 5 – 10 ลิตร

ใส่ในนํ้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น