น้ำยาอุดรอยรั่วลมยาง Bike Tyre Fix

สเปรย์อุดรอยรั่วยางประกอบด้วยสารปะรกอบแอคทีฟที่ทำหน้าที่ในการอุดรอยรั่วยางฉุกเฉินโดยไม่ตจ้องถอดยางออก ไม่สามารถใช้กับยางในที่หลุดออกจากขอบล้อ และยางที่หลุดออกจากซี่ล้อ

Category:

Description

คุณสมบัติ

  • สำหรับแก้ปัญหาฉุกเฉินกรณียางรั่วโดยไม่ต้องถอดยาง
  • ไล่ความชื้นและน้ำ
  • ไม่เหมาะกับยางในที่หลุดออกจากขอบยาง
  • เหมาะกับยางขนาดตั้งแต่ 21 ถึง 28 นิ้ว

การใช้งาน

  • ใช้ในกรณียางรั่วทั้งแบบมีหรือไม่มียางใน