Marine Diesel Bacteria Stop

Category:

Description

คุณสมบัติ

  • สำหรับเครื่องยนต์น้ำมันดีเซล
  • มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และ รา
  • สารฆ่าเชื้อไม่ทำอันตรายต่อน้ำมันเชื้อเพลิง

อัตราส่วน / การใช้งาน

  • สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย : อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 หรือ 25 มิลลิลิตร ต่อน้ำมันเชื้อเพลิง 25 ลิตร
  • สำหรับป้องกันเชื้อแบคทีเรีย : อัตราส่วน 1 ต่อ 4000 หรือ 25 มิลลิลิตร ต่อน้ำมันเชื้อเพลิง 100 ลิตร/li>