Motorbike Gasoline Stabilizer

รักษาสภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง และป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Oxidation ป้องกันการกัดกร่อนของระบบเชื้อเพลิง

ป้องกันปัญหาที่เกิดกับเครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ทั้งรถจักรยานยนต์, scooter, ATV หรือรถที่มีเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะชนิดอื่น ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง

เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน

Category:

Description

คุณสมบัติพิเศษ

  • สำหรับเครื่องยนต์ 2 และ 4 จังหวะ ทั้งครัทช์เปียกและแห้ง

วิธีการใช้

  • 25 ml ต่อนํ้ามันเชื้อเพลิง 5 ลิตร

ใส่ในนํ้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น