Octane Plus

ดูแลเครื่องยนต์เบนซิน

  • เพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเครื่อง
  • ปรับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ช่วยให้อัตราการเร่งเพิ่มขึ้น

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 50 ลิตร (เพิ่มขึ้น 4 จุด)

Category:

Description

ดูแลเครื่องยนต์เบนซิน

  • เพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเครื่อง
  • ปรับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ช่วยให้อัตราการเร่งเพิ่มขึ้น

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 50 ลิตร (เพิ่มขึ้น 4 จุด)

Pack sizes
#2956 150ml.