SPECIAL TEC AA 5W-30

Liqui Moly 5w-30 AA คือ Asian and American น้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูง เป็นการผสมผสานสูตรของน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์และสูตรสารเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ล่าสุด เพื่อให้ได้น้ำมันเครื่องที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ จึงสามารถรับรองได้ว่า น้ำมันเครื่องสูตรนี้สามารถป้องกันการสึกหรอ ลดปริมาณการใช้น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยเพิ่มความสามารถในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้เร็วยิ่งขึ้น น้ำมันเครื่องชนิดนี้สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ถึง 15,000 กม. ตามมาตรฐานยุโรป

Description

คุณสมบัติพิเศษ

  • คุณภาพ Fully Synthetic
  • ปกป้องเป็นพิเศษต่อการสึกหรอ
  • ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
  • ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด
  • ให้การหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

แนะนำสำหรับ

  • รถใช้งานทั่วไป
  • รถเอเชีย และรถอเมริกัน (AA)
  • รถเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้น
  • เครื่องยนต์ที่มี turbocharger หรือ catalytic converter
  • เหมาะกับรถทั่วไปที่ทางโรงงานระบุให้ใช้ความหนืดเบอร์นี้

หมายเหตุ ควรใช้น้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนถ่ายตามคู่มือรถระบุไว้

Specification/Approvals
∙ API SN ∙ ILSAC GF-5

Recommendations
∙ API CF ∙ Chrysler MS-6395
∙ Daihatsu ∙ Ford WSSM2C946-A
∙ GM ∙ Honda ∙ Hyundai ∙ Kia ∙ Isuzu ∙Mazda ∙ Mitsubishi ∙ Nissan
∙ Subaru ∙ Suzuki ∙ Toyota

Pack sizes
#7616 4ลิตร / #7615 1 ลิตร

Viscosity at 100°C10.0 mm2/s
Viscosity Index163
HTHS at 150°C>= 2.9 mPas
Flash point230°C.
TBN7.1 mg KOH/g
Evaporation loss10.0 %
Sulfate ashN/A