Valve Clean

ดูแลเครื่องยนต์เบนซิน

  • ทำความสะอาดวาล์ว
  • เคลือบวาล์ว ทำให้เขม่าเกาะติดยาก
  • เมื่อวาล์วเปิด/ปิดสนิท ทำให้กำลังอัดของเครื่องยนต์ดีขึ้น
  • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 75 ลิตร

Category:

Description

ดูแลเครื่องยนต์เบนซิน

  • ทำความสะอาดวาล์ว
  • เคลือบวาล์ว ทำให้เขม่าเกาะติดยาก
  • เมื่อวาล์วเปิด/ปิดสนิท ทำให้กำลังอัดของเครื่องยนต์ดีขึ้น
  • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 75 ลิตร

Pack sizes
#2952 150ml.