Valve Protection for Gas

ดูแลเครื่องยนต์เบนซิน

  • ปกป้องวาล์วสำหรับรถติดแก๊ส
  • ช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ วาล์วจึงทำงานได้ดีขึ้น
  • ช่วยในการหล่อลื่นดีขึ้น รถมีกำลังมากขึ้น

การใช้งาน และวิธีใช้
1 ฝา : น้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร

Category:

Description

ดูแลเครื่องยนต์เบนซิน

  • ปกป้องวาล์วสำหรับรถติดแก๊ส
  • ช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ วาล์วจึงทำงานได้ดีขึ้น
  • ช่วยในการหล่อลื่นดีขึ้น รถมีกำลังมากขึ้น

การใช้งาน และวิธีใช้
1 ฝา : น้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร

Pack sizes
#4012 1L